Chi Sense

Omgaan met Probleemgedrag

Chisense werkte mee aan de symposium IJsselheem.

Inspirerend symposium over omgaan met probleemgedrag

De dag van de verpleging en verzorging was ook dit jaar weer aanleiding om een symposium te houden over een aan ons werk gerelateerd onderwerp. Dit jaar is gekozen voor het uitdiepen van het omgaan met probleemgedrag van de cliënt of andere klanten van ons. Denk bij dit laatste aan gasten aan de balie, familie en mantelzorgers en soms de eigen collega’s. Maar zoals Marianne Berman het zo passend verwoordde in haar slotwoord hebben we in de meeste gevallen te maken met onbegrepen gedrag in plaats van probleemgedrag.

Wat erg plezierig was is dat er vanuit alle locaties en alle disciplines belangstelling was voor deze dag. Uit de evaluatieformulieren kwamen veel positieve reacties op de workshops wat betreft inhoud en presentatie. “We kunnen hier wat mee op de werkvloer”, of “dit smaakt naar meer!”