Chi Sense

Tai Chi Tao bij klachten

Genezing bevorderen, levenskwaliteit verhogen

Bij veel soorten lichamelijke klachten is de beoefening van Tai Chi een ondersteuning, en bij andere bevordert het de genezing. Sommigen zeggen dat ze door de Tai Chi met hun huidige beperkingen in veel opzichten beter functioneren dan vroeger zonder Tai Chi, omdat ze nu beter met zichzelf omgaan.
In veel uiteenlopende situaties is verbetering bereikt zoals bij whiplash, RSI, nek, rug en schouderklachten van diverse aard, herstel na operaties, fibromyalgie en M.E, maar ook bij reuma helpt het, de gewrichten soepel te houden (als de ontstekingen onderdrukt zijn) . Iemand met m.s. was te helpen door ondanks het gemis van gevoel in de benen toch daarop de balans te vinden.


Blessures die houding en beleving veranderen

Blessures aan spieren, gewrichten en kapsels werken verstorend op het normale bewegingspatroon. Door het aanspannen van spieren in de omgeving wordt het gekwetste gebied 'beschermd'. De beweging wordt onnatuurlijk en met weer andere spieren wordt getracht dit te compenseren. Aldus wordt een groot deel van het bewegingssysteem ingeschakeld als reactie op de blessure.
Er is ook een belevingsaspect: mensen denken over het algemeen niet alleen met hun hoofd. Denkprocessen worden begeleid door het (onbewust) aanspannen van spieren. Men beleeft zichzelf bijvoorbeeld ook in de schouders. Het gevoel van controle dat men heeft op de situatie is door de blessure anders. Het is duidelijk dat men zich door één en ander ontregeld voelt.


Wat doet Tai-Chi bij klachten?

Minder nadruk op het gekwetste gebied door veel meer vanuit een gezonde houdingsopbouw te werken. Door beter op de benen te staan, en de dragende functie duidelijker bij het onderlichaam te laten, kan het bovenlichaam zich meer ontspannen. Door beter gebruik van het bekken kan het schoudergebied worden ontlast. Er wordt gewerkt aan vergroting van het lichaamsbewustzijn. Daardoor kan men beter voelen wat men aan het doen is met het lichaam. Men leert bewust spieren te ontspannen. Samen met het toegenomen lichaamsbewustzijn wordt zo veel duidelijker gevoeld wat de echte beperking is, en wordt wat wel mogelijk is uitgebreid. Oefeningen die de algehele energiecirculatie bevorderen werken mee aan het welbevinden. Ook het bewustworden van de centrale lichaamsas en het centrum hebben een harmoniserend effect.


Geestelijke rust

Een sfeer van ontspanning en acceptatie, ook wat meditatief, de dingen nemen voor wat ze zijn, helpen mee in dat proces. Ontdekken van wat er allemaal mogelijk is met Tai Chi- principes werkt regelmatig op een gelukkige manier door in het dagelijks leven Al met al wordt, los van de genezing of behandeling van het gekwetste gebied, bereikt dat de klacht als dominerend element in het bewegingsapparaat en in de beleving van de patiënt tot meer reële proporties wordt teruggebracht. De verbeterde doorbloeding werkt mee aan de genezing van de blessures.