Chi Sense

Verhalen

Ruzie

Er waren eens twee monniken die al veertig jaar bij elkaar woonden en nog nooit ruzie hadden gehad.
Nog niet één keer. Op een dag zei de ene monnik tegen de andere: 'Vind je het ook niet eens tijd worden dat we ruzie hebben, al is het maar één keer?'

'Goed,' antwoordde de andere monnik. 'Laten we meteen maar beginnen. Waar zullen we eens ruzie over maken?'
'Over dit stuk brood misschien?' opperde
'Over dit stuk brood misschien?' opperde de eerste monnik.
'Oké, laten we ruzie maken over dit brood. Hoe gaan we dat aanpakken?' vroeg de andere weer.
'Dit brood is van mij, en van mij alleen,' zei de eerste monnik.
'0 ja? Hou het dan maar,' zei de tweede monnik.